MENU
featured iconFEATURED
press release iconLATEST ARTICLE
Araw araw panatilihing malinis ang sarili at paligid
Araw araw panatilihing malinis ang sarili at paligid 1 Araw araw panatilihing malinis ang sarili at paligid 2 Araw araw panatilihing malinis ang sarili at paligid 3

Araw-araw panatilihing malinis ang sarili at paligid!

Kung hindi tayo sigurado sa kalinisan ng ating tubig, pwedeng pakuluan ang tubig, o gumamit ng chlorine tablets para patayin ang mga mikrobyong maaaring nasa inuming tubig.

Inuming ligtas, TAYO ang lunas para sa #HealthyBicol!


Cholera
Cholera 1

Tandaan na ang pagtatae (diarrhea) ay kadalasang sintomas ng sakit dala ng maruming inuming tubig.

Ang cholera ay sakit na dala ng Vibrio cholerae, isang bacteria. Nagdudulot ito ng pagtatae (diarrhea).

Kapag hindi nalunasan ang diarrhea at cholera, maaaring mamatay dahil sa dehydration o pagtuyo ng katawan.

Inuming ligtas, TAYO ang lunas para sa #HealthyBicol!


Inuming Ligtas Tayo ang Lunas
Inuming Ligtas Tayo ang Lunas 1 Inuming Ligtas Tayo ang Lunas 2 Inuming Ligtas Tayo ang Lunas 3

TAYO ang lunas para masiguradong inuming tubig ay ligtas!

Tandaan na ang pagtatae (diarrhea) ay kadalasang sintomas ng sakit dala ng maruming inuming tubig.

Araw-araw panatilihing malinis ang sarili at palagid, at AksYOn agad kung may nagtatae sa pamilya para malunasan agad ito!
Gawin natin ang mga ito para makaiwas sa sakit, para sa #HealthyBicol!


March 4 as World Obesity Day

Let's remember March 4 as World Obesity Day by always staying healthy!

Let’s move more, eat right para timbang at pangangatawan ay alright!

Pagdating sa iyong kalusugan at kagalingan, prayoridad ng ating katawan.

Konsultayo sa pinakamalapit na primary care provider tungkol dito para sa isang #HealthyBicol!


March 7 13 is Philippine Digestive Health Week

March 7-13 is Philippine Digestive Health Week!

Ipagdiriwang natin ang Philippine Digestive Health Week sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating digestive health. Maiiwasan natin ang mga sakit tulad ng colorectal cancer, liver cancer, peptic ulcer disease, diarrhea, at cancer sa tiyan gamit ang tamang malusog na pagkain at malusog na pamumuhay.