MENU
advisory iconADVISORIES
DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0005

ABISO SA PUBLIKO
Ika-2 ng Marso, 2023

Kasabay ng paglunsad ng Community-based House-to-house Mass Philippine Package for Essential Non-Communicable Diseases Interventions (PhilPEN) Risk Assessment Activity sa buong Kabikolan, ang Department of Health Bicol Center for Health Development (DOH Bicol CHD) ay nakatanggap ng ulat patungkol sa di umano ay isang grupo na nagpapabayad kapalit ng ‘“PhilPEN Risk Assessment”.

Ang Kagawaran ng Kalusugan - Bicol ay nagpapaalala sa publiko na ang isinasagawang Mass PhilPEN Risk Assessment Activity katuwang ang mga Local Govenment Units sa Kabikolan ay libre o walang bayad. Ang lahat ay inaabisuhan na maging mapanuri at mag-ingat sa sinuman na nagpabayad kapalit ng naturang serbisyong pangkalusugan. Agad itong i-report sa DOH Bicol CHD facebook page o maaring tumawag sa (052) 204-0040.

Patuloy na hinihikayat ng Bicol CHD ang lahat ng dalawampung (20) taong gulang pataas na makiisa sa Mass PhilPEN Risk Assessment sa buong buwan ng Marso para malaman kung kayo ay may posibilidad na magkaroon ng mga sakit tulad ng hypertension, diabetes at iba pa.

Para alamin ang iskedyul ng Mass PhilPEN Risk Assessment sa inyong lugar, makipag-ugnayan sa inyong health centers.


DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0004 DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0004 1
DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0004 2 DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0004 3

BABALA SA PUBLIKO SA PAGKAIN NG BUTETE
Ika-17 ng Pebrero, 2023

Nakapagtala ang Department of Health Bicol Center for Health Development ng tatlong (3) kaso ng pagkalason mula sa pagkain ng butete o pufferfish poisoning sa probinsya ng Camarines Sur. Isa sa mga ito ay namatay bago pa madala sa ospital, at dalawa naman ang na-confine sa Bicol Medical Center. Sa dalawang na-ospital, isa ang tuluyang gumaling at nakalabas na, ngunit ang isa naman ay kalauna’y namatay din.

Kasunod nito, hinihikayat ang publiko na iwasan ang pagkain ng nasabing isda na may dalang lasong maaaring ikamatay ng kakain nito. Ayon sa World Health Organization, ang butete o pufferfish ay nagdadala ng toxin na tinatawag na Tetrodotoxin. Matatagpuan ang lason sa obaryo, atay, bituka, at balat, at kung minsan ay sa kalamnan ng nasabing isda.

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ilan sa mga sintomas na unang nararanasan dulot ng pagkalason sa butete ay ang pamamanhid ng labi at bibig, panghihina ng katawan, paglalaway, pananakit ng tiyan, at pagsusuka. Kapag hindi naagapan, maaaring magdulot ang lason ng pagkaparalisa, hirap sa paghinga, at kamatayan.

Ayon sa CDC, maaaring magsimula ang pagkalason sa Tetrodotoxin mula sa butete 10 minuto hanggang 6 oras matapos kumain ng nasabing isda. Maaaring magdulot ito ng kamatayan 20 minuto hanggang 24 oras pagkatapos kumain, bagama’t karaniwang nangyayari ang pagkamatay sa loob lamang ng unang 4 hanggang 8 oras.

Walang gamot sa pagkalason mula sa pagkain ng butete. Maaari lamang mabigyang lunas ang mga sintomas na dulot nito. Kung hinihinalang ikaw ay nakakaramdam ng anumang sintomas na nasa itaas matapos kumain ng butete, agad na pumunta sa pinakamalapit na ospital.

Hinihikayat ang lahat na maging maingat sa mga kinakain upang maiwasan ang anumang pagkakalason at mapanatili ang kalusugan. Pinapaalalahanan din ang publiko na ang pagbebenta at distribusyon ng butete bilang pagkain ay ipinagbabawal ng Department of Agriculture - Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (DA-BFAR) base sa Fisheries Administrative Order No. 249 Series of 2014.


DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0003 DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0003 1

ABISO SA PUBLIKO BAGO, HABANG, AT PAGKATAPOS NG LINDOL

Ang lindol ay isang natural na penomena ng pagyanig ng lupa. Ito ay nangyayari ng walang babala, kaya mahalagang alamin ang mga hakbang para makapaghanda. Sa sunud-sunod na lindol na nararanasan ng ibang parte ng kabikolan, ang publiko ay inaabisuhan na maghanda sa posibilidad ng aftershocks. Narito ang mga paraan upang masiguro ang kaligtasan ng sarili at ng pamilya sa gitna ng panganib na dulot ng Lindol.

Bago ang lindol

 • Alamin ang mga pinakaligtas at pinakamalapit na labasan o emergency exit sa inyong opisina, gusali o bahay.
 • Alamin kung saan ang mga itinalagang evacuation area at alamin ang pinakamabilis at pinakamalapit na ruta papunta sa itinalagang evacuation area.
 • Maghanda ng emergency supply kit o Go Bag (Pagkain, toiletries, first aid kit, survival kit, PPEs, damit at beddings at teknikal na kagamitan). Siguruhing mabilis at madali itong makuha sa lahat ng panahon.
 • Alamin ang tamang paggamit ng first aid kit, fire extinguishers at alarm.
 • Alamin kung paano patayin ang linya ng tubig, tangke ng gas at circuit breaker.
 • Makiisa sa mga drill. Regular na magsanay kung paano lumikas.

Habang lumilindol

 • Manatiling kalmado at alerto.
 • Sundin ang duck, cover and hold (Dumapa, Magtago at Kumapit) — Magtago sa ilalim ng matibay na desk/sulatan, mesa, bangko, at kumapit.
 • Maging alisto sa mga nahuhulog na bagay na maaring maging sanhi ng pinsala o manatili sa mas ligtas na parte ng kwarto.
 • Lumayo sa mga salamin, mga bintana, pintuan, dingding, at anumang bagay na maaaring malaglag, tulad ng mga kasangkapang pangkabit sa ilaw at mga kasangkapan sa bahay.
 • Huwag gumamit ng mga elebeytor.
 • Kung nasa labas, pumunta sa open area. Lumayo sa mga matatarik na lugar, mga gusali, puno, ilaw sa daan, at mga kawad.
 • Kung nasa umaandar na sasakyan, huminto muna at huwag tumawid sa mga tulay, overpass o flyover. Iwasan din ang pagtigil malapit sa ilalim ng mga gusali, puno, at mga kawad.
 • Kung malapit sa baybayin, mabilis na magtungo sa mataas na lugar.

Pagkatapos ng lindol

 • Lumikas. Kapag tapos na ang pagyanig, agad na magtungo sa pinakamabilis at pinakaligtas na labasan.
 • Maging updated. I-monitor ang mga pangyayari sa radio o TV.
 • Bago bumalik sa inyong mga tahanan, suriin ang mga sumusunod:
  • linya ng tubig
  • bitak at sira ng gusali lalo na sa mga dingding/ pader
  • elektrikal
  • iba pang kasangkapan sa bahay
 • Huwag gumamit ng mga switch na elektrikal o mga kasangkapan kapag pinaghihinalaan mong may mga sirang linya ng kuryente. Kung may duda, kaagad na makipag-ugnayan sa kompanya ng kuryente o local electric company.
 • Maghanda sa mga kasunod ng lindol. Lumayo sa mga lugar na may pinsala.

Ang bawat Bikolano ay inaabisuhan na sundin ang mga paraan upang mapanatili ang kaligtasan sa gitna ng kalamidad, at sakuna.


DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0009
DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0009 1

Sa mga tamang paraan, ang leptospirosis ay kayang-kayang iwasan! Iwas muna sa putik at tubig-baha kapag tag-ulan, pwede itong pagmulan ng sakit na leptospirosis. ‘Pag nakapasok ang tubig sa iyong sugat na nahaluan ng dumi o ihi ng daga, aso, kambing at iba pa, pwede kang magkasakit.

Maging alerto sa kapaligiran at basahin ang aming tips at karagdagang impormasyon tungkol dito sa album na ito. Sama-sama nating iwasan ang WILD diseases ngayong tag-ulan!

Kumonsulta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar o bisitahin ang healthypilipinas.ph para sa karagdagang impormasyon.


DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0008
DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0008 1
DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0008 2
DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0008 3

Mag-ingat upang hindi dapuan ng W.I.L.D Diseases (Waterborne infectious diseases, Influenza, Leptospirosis at Dengue).

Ugaliin nating makinig sa balita at maging alerto sa kapaligiran, sundin ang mga wais tips sa mga kalakip na larawan para sa ating kaligtasan.

Sama-sama nating iwasan ang WILD diseases ngayong tag-ulan!

Kumonsulta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar o bisitahin ang healthypilipinas.ph para sa karagdagang impormasyon.


DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0007
DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0007 1

Ngayong tag-ulan, pwedeng makakuha ng trangkaso o influenza-like diseases na nakakahawa dulot ng influenza virus. Madaling kapitan ang mga bata, matatanda, buntis, at mga taong may mahihinang immune system!

Magpabakuna, limitahan ang pakikipag-ugnayan sa mga may sakit, at maghugas lagi ng mga kamay! Sama-sama nating iwasan ang WILD diseases ngayong tag-ulan!

Kumunsulta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar o bisitahin ang healthypilipinas.ph para sa karagdagang impormasyon.


DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0006 DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0006 1 DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0006 2

Sigurado ka bang hindi kontaminado ang tubig at pagkain mo o ang nilusong mong tubig-baha? Nako, may mga sakit sa tubig na dulot ng mga pathogenic microorganism. Mag-ingat sa mga waterborne diseases!

Makinig sa balita at maging alerto sa kapaligiran, basahin ang impormasyon sa album na ito.

Sama-sama nating iwasan ang WILD diseases ngayong tag-ulan! Kumunsulta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar o bisitahin ang healthypilipinas.ph para sa karagdagang impormasyon.


DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0002

DOH Bicol CHD Public Health Advisory: Para sa maaring pagtaas ng mga kaso ng W.I.L.D. Diseases kasunod ng nararanasang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Kabikolan
February 8, 2023

The Department of Health Bicol Center for Health Development (DOH Bicol CHD) urges the public to report to DOH Bicol CHD individuals using the name of DOH Bicol CHD Regional Director, Dr. Ernie V. Vera in making unauthorized arrangements or requests.

The DOH Bicol CHD received a report from an Electronics and Gadget Store regarding a request allegedly made by Dir. Vera. A certain “Joseph” called the said private establishment identifying himself as staff from the Regional Director’s office making requests to communicate with the president of the said establishment for personal matters on behalf of RD Vera. Said person did not clarify to the said establishment the purpose and the matters he wished to discuss with the president of the establishment. The said Electronics and Gadget Store called the DOH Bicol CHD to confirm the request and later found out that no request was made by Dr. Ernie V. Vera, and the Regional Director’s Office does not have a staff named “Joseph”.

The Department of Health has also been receiving reports about requests/donations using the name of other DOH officials. Similar reports of requests for donations/deliveries/requests citing the name of RD Vera and using his signature were reported for the previous years. Everyone is advised that the DOH DID NOT and WILL not ask for monetary donations, or make dishonest and unlawful transactions.

The public is warned to not fall prey to these scams by being vigilant in detecting fraud, and safeguarding personal information as anyone can fall victim to scammers. Ensure that the emails and phone numbers used are official accounts and contacts of the agency. If unsure, confirm first with the agency’s official contact details.

All official DOH Bicol CHD events, activities, and communication are directly and properly coursed through official emails, letters, and communication using the official email addresses, concerned units/sections/offices of the Department of Health Bicol Center for Health Development.

Everyone is enjoined to report such suspicious communications and contact DOH Bicol CHD as soon as possible for immediate action. You may call (052) 204-0040/ (052) 742-5555


DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0005
DOH Bicol CHD Health Advisory No 2023 0005 1

Sa mga tamang paraan, ang leptospirosis ay kayang-kayang iwasan! Iwas muna sa putik at tubig-baha kapag tag-ulan, pwede itong pagmulan ng sakit na leptospirosis. ‘Pag nakapasok ang tubig sa iyong sugat na nahaluan ng dumi o ihi ng daga, aso, kambing at iba pa, pwede kang magkasakit.

Maging alerto sa kapaligiran at basahin ang aming tips at karagdagang impormasyon tungkol dito sa album na ito. Sama-sama nating iwasan ang WILD diseases ngayong tag-ulan!

Kumonsulta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar o bisitahin ang healthypilipinas.ph para sa karagdagang impormasyon.


DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0001 DOH Bicol CHD Public Advisory No 2023 0001 1

DOH Bicol CHD Public Health Advisory: Para sa maaring pagtaas ng mga kaso ng W.I.L.D. Diseases kasunod ng nararanasang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Kabikolan
January 19, 2023

Sundin at tandaan ang mga dapat gawin kontra W.I.L.D. Diseases lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.