MENU

Nagsimula na ang Community-based House-to-house Mass Philippine Package for Essential Non-Communicable Diseases Interventions (PhilPEN) Risk Assessment Activity

Nagsimula na ang Community-based House-to-house Mass Philippine Package for Essential Non-Communicable Diseases Interventions (PhilPEN) Risk Assessment Activity ngayong March 1 sa buong Bicol Region!

Makilahok sa Mass PhilPEN Risk Assessment para malaman kung kayo ay may posibilidad na magkaroon ng mga sakit tulad ng hypertension, diabetes at iba pa. Sa buong buwan ng Marso, mag-iikot ang ating mga magigiting na health workers upang i-assess ang inyong kalusugan. Para sa iba pang kaalaman, makipag-ugnayan sa inyong health centers.

Siguruhin ang kalusugan para sa isang Healthy Pilipinas!

Nagsimula na ang Community based House to house Mass Philippine Package for Essential Non Communicable Diseases Interventions PhilPEN Risk Assessment Activity
Nagsimula na ang Community based House to house Mass Philippine Package for Essential Non Communicable Diseases Interventions PhilPEN Risk Assessment Activity 1